Privacyverklaring

resultaaat

Inleiding
Internetbureau Jun-E-Jay neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]

Wie is Internetbureau Jun-E-Jay?
Internetbureau Jun-E-Jay is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (2033 PZ) Haarlem aan Richard Holkade 14 – 214, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53369696.

Michel Schönhage is, als eigenaar, namens Internetbureau Jun-E-Jay ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Internetbureau Jun-E-Jay de verwerkingsverantwoordelijke.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies. Deze worden alleenn gebruikt op pagina’s waarop wij een YouTube-video tonen. Met functionele cookies kunnen wij geen persoonlijke gegevens achterhalen van onze bezoekers.

Analyse cookies
Dankzij deze cookies krijgen wij meer inzicht in hoe veel mensen onze website bezoeken en hoe zij deze gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om de gebruikerservaring op WPLounge.nl te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Wij hoeven hiervoor geen toestemming te vragen omdat:
– onze website is beveiligd met een SSL certificaat;
– wij geen IP-adressen verzamelen;
– wij de gegevens in Google Analytics niet delen;
– wij onze bezoekers informeren over cookies.

Hoe gebruikt Internetbureau Jun-E-Jay gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Internetbureau Jun-E-Jay persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Internetbureau Jun-E-Jay voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Internetbureau Jun-E-Jay worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beheer van bestellingen + Afhandelen klachten + Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf + Afhandelen klachten + Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: CRM
Gegevens: Bedrijfsgegevens, Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Bedrijfsnaam, Naam, Foto, Recensie
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gegevens verstrekt tijdens het chatgesprek
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, IBAN, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Gewoonten, Surfgedrag, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Internetbureau Jun-E-Jay heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account (indien aanwezig). Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Internetbureau Jun-E-Jay over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Internetbureau Jun-E-Jay. Je kunt verzoeken dat Internetbureau Jun-E-Jay je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Internetbureau Jun-E-Jay te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Internetbureau Jun-E-Jay of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Internetbureau Jun-E-Jay te verkrijgen. Internetbureau Jun-E-Jay zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
Internetbureau Jun-E-Jay je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Internetbureau Jun-E-Jay
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected] Internetbureau Jun-E-Jay zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Internetbureau Jun-E-Jay een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Internetbureau Jun-E-Jay je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers.
Het kan zijn dat Internetbureau Jun-E-Jay verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Internetbureau Jun-E-Jay ze?
Op dit moment maakt Internetbureau Jun-E-Jay geen gebruik van cookies op de website. Mocht dit in de toekomst wel gebeuren, dan vind je hier een stukje uitleg over de eventuele cookies die we gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Internetbureau Jun-E-Jay worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Internetbureau Jun-E-Jay worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacy
Verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Internetbureau Jun-E-Jay je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected] Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Internetbureau Jun-E-Jay jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected] Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samen naar online succes.

Een team van specialisten dat sinds 2011 vanuit Haarlem werkt aan professionele websites, converterende webshops en gebruiksvriendelijke webapplicaties.

photo

Michel Schönhage

Creatief directeur

023 - 20 23 174
[email protected]